Την αξιολόγηση Β- για τις Εθνική ΤράπεζαAlpha BankEurobank και Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαίωσε σήμερα ο οίκος Fitch, διατηρώντας σταθερό outlook για τις εν λόγω τράπεζες και βγάζοντάς τις από τον προθάλαμο υποβάθμισης, το λεγόμενο «rating watch negative».

Ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση Β- της Αγροτικής Τράπεζας σε «rating watch negative», αντανακλώντας, όπως αναφέρει, τις αβεβαιότητες για τη βιωσιμότητά της. 

Η νέα έκθεση της Fitch για τις τράπεζες ακολουθεί την αναβάθμιση της αξιολόγησης της Ελλάδας σε Β- από «restricted default» στις 13 Μαρτίου και την αναθεώρηση της εκτίμησής της για την έξωθεν στήριξη της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 

 

 

Οι αξιολογήσεις των τεσσάρων τραπεζών αντανακλούν την εκτίμηση του οίκου ότι η στήριξη από ΔΝΤ/ΕΕ στην ανακεφαλαιοποίησή τους είναι διασφαλισμένη μετά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και στη βάση ότι θεωρούνται βιώσιμες τράπεζες. 
Ο οίκος εκτιμά ακόμη ότι η ΤτΕ και η ΕΚΤ θα συνεχίσουν να παράσχουν έκτακτη βοήθεια ρευστότητας, όπως φάνηκε και τις τελευταίες εβδομάδες όταν η αξιολόγηση της Ελλάδας υποβαθμίστηκε σε «restricted default» και τα ελληνικά ομόλογα δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από την ΕΚΤ για παροχή ρευστότητας. 

 Με πληροφορίες από euro2day.gr