Ο Επίτροπος κ. Johannes Hahn, αρμόδιος για την Περιφερειακή Πολιτική, πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα, αύριο Τετάρτη 21 Μαρτίου.
Σκοπός της επίσκεψης του Επιτρόπου είναι να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής για τη συμφωνία σύστασης του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 μ.μ. στο Υπουργείο Οικονομίας.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα συνδράμει την Ελλάδα με 500 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ, ως εγγύηση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η δανειοδότηση των ελληνικών μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με το ποσό του ενός δις ευρώ (μόχλευση 1:2), μέχρι το τέλος του 2013, μέσω τραπεζών που θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς.