Η αναμενόμενη περαιτέρω υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας και του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και η εξέλιξη των μεγεθών αυτών στο πρόσφατο παρελθόν αναμένεται να ασκήσουν αρνητική επίδραση στις καταθέσεις το 2012, εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της για την οικονομική πολιτική 2011-2012. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση τον Ιανουάριο οι καταθέσεις που διατηρούν στις τράπεζες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειώθηκαν κατά περίπου 5 δισ. ευρώ ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το συνολικό απόθεμα των καταθέσεων υποχώρησε τον πρώτο μήνα του 2012 στα 169 δισ. ευρω από 174 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2011. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες η εκροή των καταθέσεων από τις τράπεζες έφθασε τα 36 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με την πορεία των επιτοκίων καταθέσεων η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι το 2011 τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα παρουσίασαν αξιοσημείωτη άνοδο, έως και 126 μονάδες βάσης ανάλογα με το δικαιούχο (επιχειρήσεις, νοικοκυριά) και τη διάρκεια, στις νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια, ενώ αυξήθηκαν μόνο ελαφρά, έως και 12 μονάδες βάσης ανάλογα με το δικαιούχο, στις νέες καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας. Αντιθέτως, τον Ιανουάριο του 2012 τα επιτόκια στις σημαντικότερες κατηγορίες νέων καταθέσεων υποχώρησαν.