Στην εξαγορά 1.800.000 μετοχών της ΕΤΕΜ που αντιπροσωπεύουν το 6% του μετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησε η Ελβάλ κατά τη χρηματιστηριακή συνάντηση σήμερα. Μετά την πράξη αυτή η ΕΛΒΑΛ Α.Ε. κατέχει πλέον 21.240.530 μετοχές, ήτοι 70,78% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.