Τα επιτόκια των δανείων που εκδίδονται σε leks ήταν χαμηλότερα το 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας.

Τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δανείων μειώθηκαν περίπου κατά 1%, ενώ τα επιτόκια των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκαν περίπου κατά 0,2%.