Το ποσό των 170 εκατ. στερλίνων άντλησε η ημι-κρατική βρετανική τράπεζα Lloyds από την έκδοση νέων μετοχών, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση.
Σύμφωνα με το Reuters, η Lloyds, ανακοίνωσε πως εξέδωσε 479,3 εκατομμύρια νέες μετοχές στην τιμή των 35,47 πενών ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι το 40% της τράπεζας περιήλθε στον έλεγχο της βρετανικής κυβέρνησης μετά τη διάσωσή της από το κράτος το 2008,

Η βρετανική τράπεζα εμφάνισε ζημίες ύψους 3,5 δισ. στερλινών το 2011, εξαιτίας επιβάρυνσης 3,2 δισ. στερλινών για την αποζημίωση πελατών της.

Πηγή: Reuters