Αύξηση κατά 13,6%, παρουσίασε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία του μηνός Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2011, έναντι αύξησης 15,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 7,1%, έναντι αύξησης επίσης 7,1% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.