Ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σημείωσε μείωση κατά 14,7% τον Ιανουάριο του 2012, σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2011, έναντι αύξησης 15,4% που κατέγραψε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2011 προς το 2010.


 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011-Ιανουαρίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2010-Ιανουαρίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 0,9%, έναντι αύξησης 5,0% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.