Ιδιαίτερα υψηλά στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού βρίσκονται τα σουπερμάρκετ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Το γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τη συνεισφορά του σουπερμάρκετ εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Επίσης γίνεται σαφές ότι για το ευρύ ελληνικό κοινό το σουπερμάρκετ αποτελεί «στήριγμα» της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ συγκριτικά με άλλα σημεία πώλησης τροφίμων (λαϊκές αγορές, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, περίπτερα, κλπ) θεωρείται με διαφορά το καλύτερο και ασφαλέστερο σημείο πώλησης τροφίμων, βάσει όλων των κριτηρίων που εξετάστηκαν και ιδιαίτερα σε σχέση με την εμπιστοσύνη,  με τις τιμές και την παροχή ποιοτικών προϊόντων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα οι καταναλωτές θεωρούν ότι:

•    Τα σουπερμάρκετ συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στην τοπική ανάπτυξη μίας περιοχής-γειτονιάς. Οι θετικές απαντήσεις ήταν πολύ περισσότερες το 2011 σε σχέση με το 2010, τονίζοντας τη σημασία των καταστημάτων σουπερμάρκετ για την αναβάθμιση της περιοχής που λειτουργεί, όσον αφορά την άμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών, την τοπική επένδυση κλπ.
•    Τα σουπερμάρκετ ενισχύουν την ελληνική περιφέρεια, κάτι που είναι αποτέλεσμα των μεγάλων πανελλήνιων δικτύων καταστημάτων που έχουν αναπτύξει (άρα και προσφορά εργασίας σε τοπικούς υπαλλήλους), αλλά και τη συνεργασία με τοπικούς Έλληνες παραγωγούς.
•    Τα σουπερμάρκετ στηρίζουν την Ελληνική Οικονομία (μέσω των επενδύσεων, της προσφοράς τους στο ΑΕΠ, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κλπ) ενώ στηρίζουν και τα ελληνικά προϊόντα. Οι απαντήσεις και εδώ ήταν ακόμη πιο θετικές σε σχέση με το 2010, δείχνοντας της σημασία του κλάδου εν μέσω της οικονομικής κρίσης.
•    Τα σουπερμάρκετ συνεισφέρουν στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα καταναλωτή, μέσω της υγιεινής διατροφής που προωθούν, της υψηλής ποιότητας των προϊόντων που διανέμουν, ειδικά προγράμματα για τη μεσογειακή δίαιτα κλπ.
•    Τα σουπερμάρκετ συμβάλλουν στην εξάλειψη των μεσαζόντων. Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι τα σουπερμάρκετ προσπαθούν να εξαλείψουν τους μεσάζοντες μέσω των οργανωμένων τμημάτων αγορών τους και προμηθεύονται κατευθείαν από οργανωμένους παραγωγούς. Και σε αυτή την ερώτηση οι αντιλήψεις των καταναλωτών ήταν σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με το 2010, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της σχετικής συζήτησης που έχει ξεκινήσει.
•    Τα σουπερμάρκετ παρέχουν σημαντικές υποδομές ανακύκλωσης για τους Έλληνες καταναλωτές ενώ συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω ειδικών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.