Ο ρυθμός αύξησης των μισθών το τέταρτο τρίμηνο σημείωσε επιβράδυνση, με την παραγωγικότητα να παραμένει αμετάβλητη, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). 

Πιο συγκεκριμένα, ο συνδυασμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους ανά μονάδα εργασίας, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πηγή πληθωριστικών πιέσεων.

 

 

Οι μισθοί στις 34 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν κατά 0,5%, σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο, ενώ η παραγωγικότητα παρέμεινε σταθερή με αποτέλεσμα το ανά μονάδα κόστος εργασίας να καταγράψει άνοδο 0,5%. 

Το τρίτο τρίμηνο, οι μισθοί παρουσίασαν αύξηση 0,8%, η παραγωγικότητα 0,6% και το ανά μονάδα κόστος εργασίας 0,2%.

 Στην Ευρωζώνη, οι μισθοί αυξήθηκαν 0,5%, η παραγωγικότητα υποχώρησε 0,1% ενώ το ανά μονάδα κόστος εργασίας αυξήθηκε 0,6%. 

Στις ΗΠΑ οι μισθοί σημείωσαν άνοδο 0,8%, η παραγωγικότητα 0,2% και το κόστος εργασίας 0,6%. Στη Γερμανία οι μισθοί αυξήθηκαν 0,6% ενώ η παραγωγικότητα υποχώρησε 0,5% με αποτέλεσμα το ανά μονάδα κόστος εργασίας να αυξηθεί κατά 1,1%. 

Με πληροφορίες από capital.gr