Παράταση μέχρι τις 31 Μαρτίου έλαβε η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Probank.

Η αύξηση πραγματοποιείται με δημόσια προσφορά με έκδοση 133.333.333 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ και τιμής διάθεσης 0,80 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης έληγε κανονικά στις 23 Μαρτίου ωστόσο όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα  «παρά το ότι έχουν γίνει τα βασικά βήματα για το PSI και τη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών της ευρωζώνης, δυστυχώς παραμένει σε πέρα από κάθε πρόβλεψη καθυστέρησης ο προσδιορισμός αρκετών κρίσιμων θεμάτων που επηρεάζουν σημαντικά τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών».