Καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της Eurodrip ανέλαβε ο Λάμπρος Κληρονόμος από τις 19 Μαρτίου, σε αντικατάσταση της Αικατερίνης Πάγου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.