Την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου» έδωσε στη δημοσιότητα η ΓΑΙΑΟΣΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος που διατίθεται από τα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1α του π.δ. 60/2007, η σύμβαση που θα υπογραφεί δεν θα αποκλίνει ουσιωδώς από το Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης του υπ’ αριθμ. 01/2010 διαγωνισμού (Β’ τεύχος μεταβολών).

Το Εμπορευματικό Κέντρο του Θριασίου Πεδίου πρόκειται να αναπτυχθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3333/05 σε ακίνητο ιδιοκτησίας της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., έκτασης 588 στρεμμάτων περίπου εφάπτεται του συγκροτήματος εγκαταστάσεων του ΟΣΕ. Σύμφωνα με τους όρους δόμησης που έχουν ληφθεί για το ακίνητο υπάρχει η δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων. Διαθέτει οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και βρίσκεται σε φάση κατασκευής η σιδηροδρομική σύνδεσή του με το με το λιμένα του Ν. Ικονίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης δεσμευτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι η Τετάρτη, 18η Απριλίου 2012 και ώρα 16:00.