Την πρόθεσή της να μη διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011 γνωστοποίησε η Hellas Online.


Η εταιρεία θα ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012.
 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 26 Ioυνίου 2012.