Αύριο θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας της ΕΕ, ο οποίος από το 2013 θα αναλάβει τη διαχείριση του συστήματος Σένγκεν.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν  στο Ταλίν της Εσθονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Όπως αναφέρεται πρωταρχικό μέλημα του οργανισμού θα είναι η διασφάλιση της λειτουργίας των συστημάτων Visa Information (VIS) και EURODAC όλο το εικοσιτετράωρο επί επτά μέρες την εβδομάδα. Επιπλέον, ο οργανισμός αυτός θα αναλάβει, από το 2013, τη διαχείριση του Schengen Information System δεύτερης γενεάς (SIS II).

«Ο οργανισμός αυτός πρέπει να γίνει γρήγορα το κέντρο αριστείας που όλοι θέλουμε στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, εξασφαλίζοντας τη χρήση των καλύτερων δυνατών τεχνολογιών» δήλωσε η Επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων, Σεσίλια Μάλμστρεμ.

Ο οργανισμός προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2012.