Ο Γιώργος Θεοδωρής εντάσσεται στο δυναμικό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, αναλαμβάνοντας επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Τραπεζικής Επιχειρήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας.