Την εκτίμηση ότι η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει ένα από τα υψηλότερης ποιότητας τραπεζικά δίκτυα στον ελλαδικό χώρο, διατυπώνει σε έκθεσή του ο όμιλος Citi, με αφορμή την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας κατά 594 εκατ. ευρώ, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σύσταση για αγορά της μετοχής της.
Επιπλέον, όπως αναφέρει ο οίκος, μετά τη μερική κάλυψη της έκδοσης, η τράπεζα έχει δυο επιλογές για να γεφυρώσει το κενό έως το στόχο της άντλησης 997 εκατ. ευρώ. Να διαθέσει τα εναπομείναντα δικαιώματα ύψους 237 εκατ. ευρώ μέσω private placement, κίνηση για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την κεντρική τράπεζα, ή να συνεχίσει την απομόχλευση μέσω πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού.