Ισχυρό πλήγμα από την πτώση που καταγράφει η ελληνική αγορά αυτοκινήτων δέχθηκε ο όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος ο οποίος εμφάνισε το 2011 ζημιές ύψους 1,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,2 εκατ. ευρώ το 2010.
Σύμφωνα με τη διοίκηση μεγάλο μέρος των ζημιών αφορούσε υπεραξία που προέκυψε από την χρήση του ονόματος Shell.
Οι  τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 14% και κατήλθαν σε 63,3 εκατ. ευρώ από 73,6 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν επίσης κατά 14% και κατήλθαν σε  63,7 εκατ. ευρώ από 74 εκατ. ευρώ  το 2010.

Επίσης, τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν σημαντικά στα 983.000 ευρώ από 3,1 εκατ. ευρώ το 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη καταβολή μερίσματος για την Χρήση 2011.