Μικρή μείωση κατά 6,7% των καθαρών κερδών στα 537,5 εκατ. ευρώ από 575,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2011 ο ΟΠΑΠ σε σύγκριση με το 2010. Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε πτώση κατά 15,2% στα4,36 δισ. ευρώ από 5,14 δισ. ευρώ τη χρήση 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA υποχώρησαν κατά 19,4% στα 734,2 εκατ. ευρώ από 911,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα κέρδη EBITDA περιλαμβάνουν έκτακτα έξοδα ύψους 15,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με την απόκτηση των νέων αδειών και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες.

Οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού το 2011, ήταν μειωμένες κατά 16,5% στα 1.738,9 εκ. ευρώ, έναντι 2.083,1 εκ. ευρώ το 2010, έτος διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Η πτώση αντισταθμίστηκε μερικώς από την συνεισφορά των παιχνιδιών Monitor & Go Lucky.


Το δ’ τρίμηνο 2011 οι πωλήσεις των παιχνιδιών στοιχηματισμού σημείωσαν πτώση κατά 7,8% στα 463,7 εκ. ευρώ έναντι 503,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010 λόγω της μείωσης των πωλήσεων του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 14,6%.

Οι πωλήσεις αριθμολαχείων το 2011, μειώθηκαν κατά 14,3% σε 2.619,6 εκ. ευρώ, από 3.056,9 εκ. ευρώ το 2010, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων του ΚΙΝΟ (13,2%) και του ΤΖΟΚΕΡ (24,6%). Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2011, τα έσοδα του ΚΙΝΟ διαμορφώθηκαν σε 2.242,7 εκ. ευρώ μειωμένα κατά μικρότερο ποσοστό (8,2%) σε σχέση τόσο με το γ’ τρίμηνο (14,4% ) όσο και το β’ τρίμηνο του 2010 (16,3%).

Τέλος το διοικητικό συμβούλιο προτείνει τη διανομή για τη χρήση 2011 συνολικού μερίσματος 0,72 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2011 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8.6.2012, και η πληρωμή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 18.6.2012.