Από τις 22 Ιουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εμπορικός Δεσμός ΑΕΒΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα έχει ως εξής: 

- Adrei Catalin, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 
- Anisoaro Marceilo, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος. 
- Θεόδωρος Τσάμης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μελος . 
- Παναγιώτα Δρελιώση-Κοντέα, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος . 
- Ευάγγελος Γκιουγκής. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Η εταιρεία δεσμεύεται δια της υπογραφής υπό την εταιρική επωνυμία, κατά τα ανωτέρω, του Adrei Catalin.