Ανακριβές χαρακτηρίζει το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευμα του Τύπου αναφορικά με τις αμοιβές του χρηματοοικονομικού και νομικού συμβούλου του ελληνικού δημοσίου με τίτλο «Στα 74 εκατ. ευρώ η αμοιβή των Lazard και Hamilton». Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ,  το υπουργείο αναφέρει ότι οι αμοιβές του χρηματοοικονομικού και νομικού συμβούλου του ελληνικού δημοσίου ορίζονται από την ΥΑ 2/71421/0023 (ΦΕΚ Β’2454 /2/11/11) που επικυρώνεται με ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 268/31/12/11, άρθρο 3).

Συγκεκριμένα, αναφέρει, η αμοιβή του χρηματοοικονομικού συμβούλου Lazard ορίζεται ως ποσοστό 0,015% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που θα ανταλλαγούν, με ανώτατο ποσό τα 25 εκατ. ευρώ ενώ η αμοιβή του νομικού συμβούλου Gottlieb Stean & Hamilton έχει μέχρι σήμερα ανέλθει στα 6.519.130,85 ευρώ.

«Τα δε 4 εκατ. ευρώ τα οποία αναφέρει το δημοσίευμα ως πρόσθετη αμοιβή δεν αφορά τις παραπάνω εταιρείες αλλά τους αντιπροσώπους ολοκλήρωσης συναλλαγής (closing agents) της συμφωνίας ανταλλαγής ομολόγων, όπως ορίζεται με το άρθρο 2 παρ. 3 του Νόμου, με τον οποίο εγκρίθηκε από τη Βουλή η Νέα Δανειακή Σύμβαση. Επομένως, το σύνολο των 74 εκατ. στο οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα είναι απολύτως ανακριβές» αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.