Βελτιωμένη εικόνα εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Hellas online το 2011. Ο όμιλος εμφάνισε συρρίκνωση των μετά φόρων ζημιών του στα 23,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 32,4 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 9,5% στα 232,7 εκατ. ευρώ από 212,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 25% στα 61,1 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ τη χρήση 2010, ενώ οι αποσβέσεις μειώθηκαν στα 67 εκατ. ευρώ από 69 εκατ. ευρώ.
Επίσης στις 31/12/2011 οι LLU συνδρομητές ανήλθαν στους 466.339, ενώ ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 36 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του δεύτερου μεγαλύτερου ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών στη χώρα.

Τέλος, ο όμιλος κατά την περασμένη χρήση προχώρησε σε αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ μείωσε και τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές κατά 38 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2011 ο Διευθύνων Σύμβουλος της HOL Αντώνης Κεραστάρης τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της επιχείρησης αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και στις σημαντικές διακρίσεις που απέσπασε στα Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών και τα Marketing Excellence Awards κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το 2012 μας βρίσκει καλά προετοιμασμένους να αντιμετωπίσουμε τον αυξανόμενο ανταγωνισμό αλλά και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα».