Αύξηση σημείωσε η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία το 2011, ως αποτέλεσμα της μείωσης που κατέγραψε η εγχώρια παραγωγή σε σημείο που δεν επαρκούσε να καλύψει τις βασικές ανάγκες ηλεκτροδότησης οικιακών και βιομηχανικών καταναλωτών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη στατιστική υπηρεσία της Αλβανίας (INSTAT), η εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2011 κάλυψε το 64,1% του συνόλου της ενέργειας που καταναλώθηκε έναντι 11,5% το 2010.

Το 2011, η παραγόμενη ενέργεια από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Αλβανία σημείωσε μείωση 48,1% έναντι του 2010, εξέλιξη που οδήγησε σε πτώση του ενεργειακού δυναμικού που μπορούσε να διατεθεί προς κατανάλωση.

Η συνολική παραγόμενη ενέργεια το 2011 διαμορφώθηκε σε 4057 GWh, καλύπτοντας το 53,9% του συνόλου της εγχώριας παραγωγής.