Την αποδέσμευση δόσης ύψους 500 εκατ. ευρώ προς τη Ρουμανία αποφάσισε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά από έγκριση της τέταρτης αναθεώρησης της δανειοδοτικής συμφωνίας (προληπτικού χαρακτήρα) που έχει συνάψει με τη χώρα.

Ωστόσο, το ΔΝΤ προειδοποίησε τη Ρουμανία πως είναι απαραίτητη η συνέχιση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των αρνητικών παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην πορεία της ανάπτυξης της οικονομίας και τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι ρουμανικές αρχές παραμένουν προσηλωμένες στην επίτευξη του στόχου διαμόρφωσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2012 σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ.

Εξάλλου, προτεραιότητα για τη Ρουμανία πρέπει να αποτελεί και η βελτίωση του ρυθμού απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ, επιπλέον δράσεις είναι αναγκαίες για τη μεταρρύθμιση του τομέα υγείας.

Για το τραπεζικό τομέα, το ΔΝΤ εκτιμά πως οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το ενδεχόμενο επιρροής του συστήματος από τις εξελίξεις στην Ευρώπη.