Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να περάσουν το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας στις δαπάνες, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4, το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος που είχε τεθεί με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής. 


Επιπλέον κωδικοποιούνται στον ΚΦΕ παράλληλα και διατάξεις άλλων συγκεκριμένων νόμων περί μη αναγνώρισης φόρων ή τελών ως δαπανών

 

 
Με πληροφορίες από euro2day.gr