Στις 18 Απριλίου θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική της Συνέλευση η Trastor.

Βασικά θέματα της Γενικής Συνέλευσης θα είναι, μεταξύ άλλων, η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2011 και η αγορά ιδίων μετοχών.

Όσον αφορά στην Αποκοπή Μερίσματος, θα γίνει στις 20 Απριλίου ενώ η 24 Απριλίου έχει οριστεί ως Record Date και η 27η Απριλίου ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς. 

Τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου θα δημοσιευθούν στις 15/05, του πρώτου εξαμήνου στις 31/07 και στις 31/10 του εννεαμήνου 2012, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο της εισηγμένης.