Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ ανακοίνωσε την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου, όσον αφορά στις ημερομηνίες ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων προς το Χρηματιστήριο και τον Τύπο.

Οι τελικές ημερομηνίες είναι οι εξής:
 

•Τρίτη 27 Μαρτίου: Ανακοίνωση ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2011 (Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 1/1/-31/12/2011 ) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( www.ase.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης του και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astir-palace.com).


•Τετάρτη 28 Μαρτίου: Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 1/1-31/12/2011) στον Τύπο.