Μέρες του 1981 ζουν οι Ιταλοί, αφού ραγδαία πτώση παρουσίασαν οι δαπάνες των ιταλικών οικογενειών για την αγορά τροφίμων, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του ιδρύματος της τράπεζας Intesa San Paolo. «Το ποσό που ξοδεύει κατά μέσον όρο κάθε Ιταλός για αγορές σε τρόφιμα περιορίστηκε σημαντικά, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 1981», τονίζεται στην έρευνα.  «Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην αρχή της δεκαετίας του 1980 για να βρούμε μια ανάλογη κατάσταση, με κατά κεφαλήν ετήσια έξοδα για αγορές τροφίμων που δεν ξεπερνούν τα 2.400 ευρώ. Πρόκειται για μια τάση που συνδέεται με την περιορισμένη κατανάλωση ορισμένων ειδών, όπως τα καπνά» αναφέρουν οι οικονομολόγοι.

Κατά την έρευνα, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν «τις σαφείς δυσκολίες του Ιταλού καταναλωτή, ο οποίος λόγω των εντάσεων στην αγορά της εργασίας και δοθεισών των απολαβών του, μειώνει ακόμη περισσότερο τις σπατάλες και περιορίζει τις αγορές ακόμη και σε έναν τομέα που δύσκολα μπορείς να περικόψεις, όπως αυτόν τον τροφίμων».