Η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε τα ακόλουθα επτά οικονομικά προγράμματα του ΟΤΕ:

1. Σταθερά + Κινητά 300 (ΟΤΕ 250+50F2M) 4+8

2. Σταθερά + Κινητά 165 (ΟΤΕ 150+15F2M) 4+8

3. Όλη Μέρα + 60 Κινητά 4+8

4. Internet & Ομιλία DP2 (DP2+30F2M) 4+8

5. Internet & Ομιλία DP24 (DP24+60F2M) 4+8

6. Conn-x PAYT 6+6 2Mbps

7. Conn-x PAYT 6+6 24Mbps
 

Όπως επισημαίνεται, ο έλεγχος των οικονομικών προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν συνδυαστικές υπηρεσίες, προκύπτει από τη ρυθμιστική υποχρέωση, που έχει επιβληθεί στον ΟΤΕ ως επιχείρηση με σημαντική ισχύ στις λιανικές αγορές πρόσβασης και κλήσεων.