Η Attica Group ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 22.03.2012 συνεδρίασή του εξέλεξε ως Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Βγενόπουλου.