Την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Deutsche Telekom (DTAG), του ΟΤΕ και θυγατρικών του (COSMOTE ΕΛΛΑΔΑΣ, AMC, GLOBUL, COSMOTE ROMANIA, ROMTELECOM) για την παροχή από την DTAG συγκεκριμένων υπηρεσιών («Service Arrangements») ενέκρινε κατά πλειοψηφία η έκτακτη Γ.Σ. του ΟΤΕ. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. συμμετείχαν (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) μετόχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 65,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 


Επίσης εγκρίθηκαν οι Βασικοί Όροι των ως άνω συμβάσεων και ανατέθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.