Την ταυτόχρονη καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζών από τους εργοδότες για τους εργαζομένους που απασχολούν προωθεί η κυβέρνηση, με πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο.
Στόχος είναι η διασταύρωση των στοιχείων, προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα εισφοροδιαφυγής.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου, η τροποποίηση της περιόδου υποβολής της Αναλυτικής Περιδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση θα εξασφαλίσει την δυνατότητα διενέργειας αυτοματοποιημένων ελέγχων, από τις οποίους θα εντοπίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια οι εργοδότες που δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, ώστε τα αντίστοιχα ποσά να καταλογίζονται άμεσα και να τίθεται σε εφαρμογή διαδικασία αναγκαστικής είσπραξής τους.

Επίσης, θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 3863/2010, που προβλέπουν την ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.

Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται και το θεσμικό πλαίσιο για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» καθώς και άλλες διατάξεις.

Πηγή: naftemporiki.gr