Πιέσεις για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ασκεί η τρόικα, τεχνικό κλιμάκιο της οποίας διανύει σήμερα τη δεύτερη μέρα επίσκεψης στην Αθήνα. Αντικείμενο οι τράπεζες καθώς είναι ακόμη μετέωρα κρίσιμα ζητήματα για τους όρους που θα ακολουθηθούν.
Η τρόικα θέλει απαντήσεις, καθώς οι εκλογές πλέον είναι κοντά και φοβάται νέα καθυστέρηση.  Το ζητούμενο είναι πέρα από τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τραπεζικού κλάδου, η παροχή ρευστότητας στην αγορά.

Κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος αναφέρει ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει εύκολα, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί τουλάχιστο ένας χρόνος για να αρχίσει ξανά η ροή δανείων στην αγορά.


Πρώτο μέλημα – συνεχίζει – είναι η διάσωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η τρόικα ζητά σαφείς εξηγήσεις για την συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.


Εκκρεμούν οι όροι ανακεφαλαιοποίησης,  να δημοσιευθούν οι οικονομικές καταστάσεις του 2011 και εν συνεχεία να οριστικοποιηθούν τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών. Πριν προσφύγουν στο  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα πρέπει να  δοκιμάσουν την τύχη τους στις αγορές για να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους.


Η κυβέρνηση από τη πλευρά της θα πρέπει να διευκρινίσει την ελάχιστη συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση κεφαλαίου, τις τιμή βάση της οποίας θα διενεργηθούν οι αυξήσεις, το ποσοστό χρήσης κοινών μετοχών και την αναλογία των δικαιωμάτων επαναγοράς.


Γιώργος Παλαιολόγος