Στη διεξαγωγή έρευνας στην Hewlett - Packard (HP) και στους διανομείς της προχωρά το Συμβούλιο Ανταγωνισμού της Ρουμανίας μετά από καταγγελίες για πιθανή παράβαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού.
Σε αιφνιδιαστική έφοδο που πραγματοποίησαν μέλη του Συμβουλίου στα κεντρικά γραφεία της HP στο Βουκουρέστι, πραγματοποίησαν έλεγχο στα αρχεία της εταιρείας και πήραν μαζί τους έγγραφα για την έρευνα.