Ιδιαίτερα επιτυχής αποτιμήθηκε απολογιστικά η συμμετοχή της Build-IT, στην 5η Διεθνή Έκθεση «ECOTEC-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Expo Athens. Η Build-IT, με παρουσία εφάμιλλη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι σήμερα, παρουσίασε σε πληθώρα επισκεπτών και εκθετών που επισκέφθηκε το περίπτερό της, την ολοκληρωμένη καινοτόμο λύση απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης Φ/Β εγκαταστάσεων, PV Sense και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχή υλοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τόσο οι εξειδικευμένες λύσεις που διαθέτει για πάρκα μεγάλης ισχύος όσο και οι τυποποιημένες εκδόσεις της λύσης, PV Sense10, για οικιακά φωτοβολταϊκα  και PV Sense100, για εγκαταστάσεις μέχρι 100 kW. Οι επισκέπτες, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις live παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα φωτοβολταϊκά πάρκα των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν και εγκατέστησαν τη λύση, προκειμένου να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την επένδυσή τους από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση των έργων τους.

Ιδιαίτερα επιτυχής αποτιμήθηκε απολογιστικά η συμμετοχή της Build-IT, στην 5η Διεθνή Έκθεση «ECOTEC-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήματα» που πραγματοποιήθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο ExpoAthens. ΗBuild-IT, με παρουσία εφάμιλλη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι σήμερα, παρουσίασε σε πληθώρα επισκεπτών και εκθετών που επισκέφθηκε το περίπτερό της, την ολοκληρωμένη καινοτόμο λύση απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης Φ/Β εγκαταστάσεων, PVSenseκαι τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχή υλοποίησή της. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τόσο οι εξειδικευμένες λύσεις που διαθέτει για πάρκα μεγάλης ισχύος όσο και οι τυποποιημένες εκδόσεις της λύσης, PVSense10, για οικιακά φωτοβολταϊκα  και PVSense100, για εγκαταστάσεις μέχρι 100 kW. Οι επισκέπτες, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις live παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν από τα φωτοβολταϊκά πάρκα των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν και εγκατέστησαν τη λύση, προκειμένου να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την επένδυσή τους από οποιοδήποτε σημείο, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση των έργων τους.