Την ευνοϊκή ρύθμιση των δανείων του ΕΤΕΑΝ, με παράταση της περιόδου αποπληρωμής τους, ζητά με επιστολή του προς την υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου, το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕΘ η ρύθμιση αυτή «θα συνιστούσε μία καίρια βοήθεια προς τις σκληρά δοκιμαζόμενες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Εξάλλου όπως αναφέρει καθημερινά γίνεται αποδέκτης της αγωνίας και του προβληματισμού των μελών του, που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στην αποπληρωμή δανείων που έχουν συνάψει στο πλαίσιο των προγραμμάτων του πρώην ΤΕΜΠΜΕ.