Τα τελευταία χρόνια τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε αρκετές από τις οικονομίες της Ευρώπης κινούνται ανοδικά, ενώ μερικές εξ αυτών αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.

Σε άρθρο της Wall Street Journal τονίζεται ότι οι τράπεζες μετακυλίουν στους δανειολήπτες τα υψηλά χρηματοδοτικά τους κόστη και την ανησυχία τους για τη δυνατότητα των δανειζομένων να πληρώσουν.

Τράπεζες στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία αύξησαν τα επιτόκια στα νέα στεγαστικά τους δάνεια κατά 1%- 2% τον περασμένο χρόνο, ενώ και στη Μ. Βρετανία πολλοί σημαντικοί δανειστές ανακοίνωσαν αυξήσεις επιτοκίων. 
Με πληροφορίες από Wall Street Journal