Η κεντρική τράπεζα της Φινλανδίας θα μεταβιβάσει στα κρατικά ταμεία περίπου 185 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των 254 εκατ. ευρώ του 2011, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της τράπεζας.


Το 2010, η τράπεζα της Φινλανδίας είχε κερδίσει 283 εκατ. ευρώ και είχε μεταβιβάσει στην κυβέρνηση 195 εκατ. 


Τα κέρδη της τράπεζας προέρχονται κυρίως από τις επενδύσεις σε συναλλαγματικά διαθέσιμα και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, από τους τόκους επί των τραπεζογραμματίων και από τις πράξεις νομισματικής πολιτικής.


Τα κέρδη του 2011 επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη μεταβίβαση 32 εκατ. ευρώ σε συνταξιοδοτικά ταμεία για να καλυφθούν υποχρεώσεις, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα. Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 93 εκατ. ευρώ από 92 εκατ. ευρώ το 2010.


Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 592 εκατ. ευρώ από 526 εκατ. ευρώ το 2010.«Παρά το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων, τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα σε σχέση με το 201 λόγω της σημαντικής αύξησης στα στοιχεία νομισματικής πολιτικής και ιδιαίτερα στις απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος», σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα.

 

Με πληροφορίες από Dow Jones Newswires / capital.gr