Ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Φίλιπ Ρέσλερ, εισηγείται τον τερματισμό της χορήγησης φθηνών δανείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε τράπεζες χωρών, που βρίσκονται σε κρίση, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα «Hamburger Abendblatt».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Ρέσλερ τονίζει ότι «τα μέτρα που ελήφθησαν κατά την περίοδο κρίσης εμπιστοσύνης, δεν θα πρέπει να εξελιχθούν σε κανόνα της δημοσιονομικής πολιτικής», ενώ επισημαίνει πως «τα ίδια τα κράτη που διέρχονται κρίση πρέπει να αναλάβουν την οικονομική και δημοσιονομική ευθύνη τους και να φροντίσουν για σταθερά δημοσιονομικά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας».

Ο γερμανός υπουργός Οικονομίας προτιμά την εισαγωγή φόρου χαρτοσήμου και όχι φόρου σε όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, όπως προωθεί η καγκελάριος της Γερμανίας 'Αγκελα Μέρκελ. Εκτιμά δε, ότι ο ήδη υπάρχων, στη Βρετανία, φόρος χαρτοσήμου θα αποτελούσε μια καλή αφετηρία.

«Χρειαζόμαστε έναν κατά το δυνατόν ευρύ, τουλάχιστον, πανευρωπαϊκό φόρο, προκειμένου να αποφευχθούν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τη Γερμανία και να εμποδιστεί η αποφυγή του φόρου μέσω μεταφοράς κεφαλαίων σε άλλες χώρες», δήλωσε ο κ. Ρέσλερ.