Τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέσπασε η ελληνική κυβέρνηση για την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα αναφορικά με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τα στατιστικά στοιχεία.
Την ίδια ώρα σε άλλη ανακοίνωσή της έδωσε την εξουσιοδότηση στις κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης να απορρίπτουν ομόλογα τραπεζών εγγυημένα από κυβερνήσεις που συμμετέχουν σε προγράμματα διάσωσης της Ε.Ε και του ΔΝΤ.