Στην Εθνική Τράπεζα περνά ο έλεγχος των καταθέσεων ύψους 330 εκατ. ευρώ των τριών συνεταιριστικών τραπεζών (Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε. και Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε.), των οποίων η άδεια ανακλήθηκε τη Δευτέρα.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ:

«Σε συνέχεια του από 19.03.2012 δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τις συνεταιριστικές τράπεζες Αχαϊκή Συν.Π.Ε., Λαμίας Συν.Π.Ε. και Λέσβου-Λήμνου Συν.Π.Ε., των οποίων οι άδειες ανακλήθηκαν, ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διενήργησε, σύμφωνα με το άρθρο 63Δ του ν. 3601/2007 όπως ισχύει, την προβλεπόμενη σε αυτό διαγωνιστική διαδικασία για την εύρεση αναδόχου του συνόλου των καταθέσεων των παραπάνω συνεταιριστικών τραπεζών. 

Η ανάδοχος τράπεζα που προέκυψε από την εν λόγω διαδικασία είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ήδη έχει ξεκινήσει η οργάνωση της μεταφοράς των καταθέσεων. 

Με τη διαδικασία αυτή διασφαλίζονται στο ακέραιο όλες οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών των τραπεζών αυτών. Η Εθνική Τράπεζα θα ενημερώσει με ανακοίνωσή της το κοινό για τις σχετικές λεπτομέρειες».

 
Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι της Αχαϊκής Τράπεζας ευελπιστούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας σε υποκαταστήματα της Εθνικής.
 

Σχετικά Θέματα: Σάλος από το αιφνίδιο κλείσιμο της Αχαϊκής και άλλων δύο τραπεζών