Το ποσοστό συμμετοχής της Βιοχάλκο στην ΕΤΕΜ διαμορφώνεται στο 72,62%, έπειτα από την αγορά 1.800.000 μετοχών της ΕΤΕΜ από την ΕΛΒΑΛ, θυγατρική της Βιοχάλκο, στις 20/3/2012.