Χρηματοδοτικό κενό ύψους 32-67 δισ. ευρώ είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την πενταετία μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος το 2014, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως μεταδίδει το Dow Jones Newswires. Το πρακτορείο επικαλείται έγγραφα του Ταμείου, επισημαίνοντας ότι αν και η Αθήνα ενδέχεται να μπορέσει να καλύψει εν μέρει τις ανάγκες τις από τις αγορές, το κενό αυτό σημαίνει πως η Ευρώπη θα χρειαστεί να ενισχύσει εκ νέου την Ελλάδα, προοπτική που προϊδεάζει για νέο πακέτο διάσωσης.

Το ΔΝΤ υποθέτει πως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος η Ελλάδα θα επιστρέψει στις αγορές με ομόλογα μικρής διάρκειας υψηλού επιτοκίου καθώς το ιστορικό της χώρας θα αποθαρρύνει αρχικά τις εκδόσεις μεγάλης διάρκειας γεγονός που θα αποτελέσει ένδειξη συνέχισης της εξάρτησης από την επίσημη χρηματοδότηση.

Με την έκθεση του ΔΝΤ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κοντά στο μέγιστο επίπεδο, το ΔΝΤ υποθέτει πως η επιπλέον βοήθεια θα προέλθει από την Ευρωζώνη. Θεωρεί όμως παράλληλα εξαιρετικά υψηλούς τους κινδύνους για την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή του προγράμματος.

Γι' αυτό το λόγο  σκιαγράφησε ένα εναλλακτικό σενάριο βάσει του οποίου οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις θα καθυστερήσουν ενδεχομένως έως τρία χρόνια και οι ιδιωτικοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν με βραδύτερο ρυθμό από το προβλεπόμενο λόγω περιορισμών στις αγορές και πολιτικών εμποδίων.

«Οι προοπτικές για μία επιστροφή στην αγορά γίνονται ακόμα λιγότερο βέβαιες,» αναφέρει το ΔΝΤ.

Σύμφωνα με το σενάριο ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα φτάσει το 171% το 2014 αντί του 160% ενώ το 2020 θα φτάσει το 146% αντί το 117% το οποίο προβλέπεται στην πρόσφατη συμφωνία.


Με πληροφορίες από capital.gr