Ο Γερμανικός οίκος μόδας Tom Tailor δήλωσε ότι η θυγατρική της, Tom Tailor South Eastern Europe Holding GmbH, εμφάνισε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξης των 2 εκατ. ευρώ ($ 2,6 εκατ.) το 2011. Οι πωλήσεις της Tom Tailor στην νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε € 89,6 εκατ. το 2011 από € 73,3 εκατ., που ήταν πριν από ένα χρόνο.