Σε διευκρινίσεις σχετικά με την αναδοχή του συνόλου των καταθέσεων των τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών προχώρησε με ανακοίνωσή της η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 63Δ του Ν.3601/2007, ανακηρύχθηκε ανάδοχος για το σύνολο των καταθέσεων των Τραπεζών: ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ.


Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει, θα αναλάβει «μόνο τις καταθέσεις των εν λόγω τραπεζών και κανένα άλλο στοιχείο του ενεργητικού ή του παθητικού τους».


Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, οι καταθέσεις αυτές θα μεταφερθούν στην Εθνική Τράπεζα. Οι διαδικασίες μεταφοράς περιλαμβάνουν ένα σύνθετο έργο παραγωγής και αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων από τις συνεταιριστικές τράπεζες και ενσωμάτωσή τους στα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας.


Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, η Εθνική Τράπεζα, θα ενημερώσει τους δικαιούχους των λογαριασμών αυτών για την ημερομηνία έναρξης εξυπηρέτησης των λογαριασμών τους από τα καταστήματά της.