Η Κωνσταντίνα  Βιτωράτου αναλαμβάνει Συνήγορος του Πελάτη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πελάτη καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της ΕΤΕ από τον Ιανουάριο του 2010 και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα αποσκοπεί στην φιλική διευθέτηση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της τράπεζας και των πελατών της.

Η κ. Βιτωράτου θα αναφέρεται στο ειδικά εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ κ. Ιωάννη Γιαννίδη.