Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθεί αν εκτός από τις εταιρίες Energa και Hellas Power υπάρχουν και άλλες που δεν απέδωσαν νομίμως και εμπροθέσμως στο δημόσιο τα ποσά από την είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων στους λογαριασμούς ρεύματος, διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρ. Πεπόνης.
Ο κ. Πεπονής  ζητά να εξακριβωθεί αν και πόσες περιπτώσεις οφειλετών υπάρχουν και να εντοπιστεί ποιες άλλες εταιρίες- πάροχοι δεν απέδωσαν τα οριζόμενα από τις συμβάσεις τους ποσά, το διάστημα που είναι υπερήμερες και αν έχουν γίνει τα νόμιμα από πλευράς ελληνικού δημοσίου για την είσπραξη των ποσών.