Τα καθήκοντα νέου προέδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) αναλαμβάνει μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνος Φρουζής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τον ΣΦΕΕ σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους που διανύει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

«Ο ΣΦΕΕ θα συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια της πολιτείας για τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού της υγείας και της φαρμακευτικής δαπάνης, με μέτρα, όμως, που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος υγείας αλλά και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Φρουζής.

«Πρωτεύουσας σημασίας για το ΣΦΕΕ είναι επίσης η διατήρηση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας τόσο των ελληνικών όσο και των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τέλος, αδιαπραγμάτευτη είναι η πρόσβαση όλων των πολιτών στις θεραπείες, πολλώ δε μάλλον στις καινοτόμες θεραπείες, γεγονός που ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συνοχή στη χώρα μας» καταλήγει η ανακοίνωση.