Ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος "ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ" από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα, από τις επιχειρήσεις - υποβλήθηκαν 827 αιτήσεις - ο αρχικός προϋπολογισμός του, αυξήθηκε από 20.000.000 ευρώ σε 73.700.000 ευρώ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους να επωφεληθούν του προγράμματος.

Άμεσα ωφελούμενες του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις και έμμεσα ωφελούμενοι είναι 18.000 εργαζόμενοι, είτε πλήρους απασχόλησης, είτε σε "εκ περιτροπής" εργασία, είτε σε μερική απασχόληση.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων προχώρησε στην τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ, όσον αφορά τον τρόπο και τα δικαιολογητικά πληρωμής των επιχειρήσεων (δικαιούχων).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής των επιχειρήσεων εναλλακτικά χωρίς έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού αντικειμένου και μετά την πιστοποίηση της υλοποίησής του από το ΕΙΕΑΔ.