Ξεκίνησε σήμερα 26/03/2012 η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το μορφότυπο του ηλεκτρονικού τιμολογίου
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η ηλεκτρονικοποίηση των παραστατικών έχει σημαντικά οφέλη: 

• θα απαλλάξει τις επιχειρήσεις από σημαντικά διοικητικά βάρη 
• θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες των συναλλαγών 
• θα έχει ως αποτέλεσμα και τη δραστική μείωση του οικονομικού κόστους το οποίο για κάθε συναλλαγή θα είναι δεκάδες φορές χαμηλότερο (από 7 έως 15 ευρώ κόστος του χάρτινου τιμολογίου σε 0,60 έως 4 ευρώ για το ηλεκτρονικό). 
• H από-υλοποίηση των διαδικασιών θα σημάνει και νέες επιχειρηματικές δυνατότητες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, η ηλεκτρονική διαβίβαση και διαχείριση, η παροχή εφαρμογών ως υπηρεσία, κλπ. 
• Δημιουργούνται νέες δυνατότητες για την άμεση αξιοποίηση των ηλεκτρονικών δεδομένων των συναλλαγών από τις ελεγκτικές υπηρεσίες στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 


Το έργο της προώθησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναπτύσσεται σε παράλληλους άξονες –σημαντικότερος εκ των οποίων ίσως είναι η προ-τυποποίηση των παραστατικών- σε συνεργασία με τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.
 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την Τρίτη 10 Απριλίου 2012 και καλούνται όλοι οι φορείς να συμμετάσχουν ενεργά. Το κείμενο και επιπλέον υλικό είναι αναρτημένα στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=412.